Je hoort er tegenwoordig bijna niet meer bij als je niet ooit eens bij een psycholoog op de bank hebt gezeten. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Voor wie is therapie nu echt bedoeld? Waarom en wanneer zou je met een psycholoog gaan praten? Dat het steeds gebruikelijker wordt om in therapie te gaan, heeft een goede reden. Een psycholoog behandelt namelijk allang niet meer alleen ernstige, psychische aandoeningen. Steeds meer mensen, met uiteenlopende problemen, hebben daardoor baat bij therapie.

Wanneer ga je naar een psycholoog?

Psychologen zijn er in allerlei soorten en maten. Het vakgebied is net zo divers als onze geestelijke gezondheid. Sommige psychologen…


Close your eyes. What do you see when you imagine a psychopathic person? Are they cool, calm and collected? Clever and charming but perhaps a bit callus and cunning? The truth is that most of us possess one or the other psychopathic trait at times. This is often revealed during some of our best online therapy sessions. But that does not actually make you a full-blown psychopath as we’ve been taught they stereotypically are. Phew!

What is a psychopath?

Where it comes from

Usage of the term psychopath dates back as far as the 1800s. The term was formed using two Greek words. These words when translated from…


Many think that online psychologist therapy is only there for the times people are really in crisis or are suffering from some mental illness. But this is not the case at all. Experts are there to help with any psychological needs. This could be struggling with adapting after a move. Or waking up feeling a little blue and simply not knowing why. And it is the latter that often have extremely interesting revelations that usually has life-changing effects on an individual. These “down” days can sometimes be linked to the lack of sunshine or physical activity. But the most interesting…


There is a strange phenomenon happening all across the world. This has become very apparent in our expat counseling sessions. The global pandemic and its subsequent lockdowns have redefined the term ‘expat’. The term was once used for newly graduated students exploring their horizons. Or individuals seeking more beneficial employment for the betterment of their own or their family’s financial situation. The myriad of lockdowns all across the world have made many realise that they don’t want to feel “stuck”. …


De relatie tussen denken en doen vormt misschien wel de sleutel tot onze mentale gezondheid. Wie vaak negatieve, angstige, verdrietige of boze gedachten heeft, voelt en gedraagt zich immers heel anders dan iemand die hier geen last van heeft. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is op deze relatie tussen denken en doen gebaseerd en is tegenwoordig een van de meest toegepaste en succesvolle vormen van therapie.

Wat is cognitieve gedragstherapie (CGT)?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is ontstaan uit een combinatie van gedragstherapie, gericht op gedrag, en cognitieve therapie, gericht op gedachten. De therapievorm gaat uit van een relatie tussen je gedachten, je gevoelsleven en je gedrag. Het idee…


Expats vormen een risicogroep als het gaat om het ontwikkelen van psychologische problemen. Emigreren zet je leven immers volledig op zijn kop en het blijkt dat veel expats hierdoor mentaal tegen hun grenzen aanlopen. Soms wordt met de term ‘expat blues’ op een luchtige manier naar dit type psychologische problemen verwezen. Maar de expat blues kan heel serieuze vormen aannemen en resulteert meer dan eens in depressieve gedachten, soms zelfs suïcidale gedachten en in het meeste extreme geval zelfs in zelfmoord. Met het toenemende aantal Nederlanders in het buitenland is psychologische hulp voor expats meer dan ooit van belang.

Van…


Je hebt een langere periode in het buitenland gewoond en hebt nu besloten weer terug naar Nederland te gaan. Terug naar ‘huis’, als dat tenminste nog zo voelt. Het wordt vaak onderschat, maar een remigratie naar Nederland is ook een emigratie. En een emigratie kan niet alleen praktisch, maar ook mentaal een uitdaging zijn. Veel remigranten ervaren dan ook onverwacht psychologische problemen na remigratie. Psycholoog op Afstand biedt hierbij online psychologische ondersteuning.

Omgekeerde cultuurshock

Nieuwe kijk op de wereld

Wat remigranten bij terugkomst ervaren kan het best omschreven worden als een ‘omgekeerde cultuurshock’. De mate van deze cultuurshock is een beetje afhankelijk van hoe lang je in…


As the year draws to a close many are feeling tired and drained. This has been especially apparent in online therapy this year with its added changes and challenges. These feelings and emotions are quite normal at the end of a year. But what if your tiredness eludes to something else? And when should you start feeling concerned? See if you can spot your kind of exhaustion:

End-of-Year Fatigue

This is a seasonal tiredness. End-of-year fatigue leaves you feeling constantly tired or weak during the period of November and December. This tiredness can be either mental or physical or even both. …


Modi in de spotlight

Als je bezig bent met psychologie of met (het zoeken van) therapie, dan heb je de term misschien weleens voorbij zien komen: schematherapie. Een relatief nieuwe behandelmethode die de afgelopen 30 jaar is opgekomen en ontwikkeld door Jeffrey Young. De therapie is bedoeld voor hardnekkige psychische klachten die dieper gaan en lastiger te behandelen zijn dan een ‘simpele’ depressie of paniekstoornis. Vaak spreken we dan van persoonlijkheidsproblematiek.

In deze blog ga ik niet zozeer in op de inmiddels 18 (!) schema’s die ten grondslag liggen aan de schematherapie, maar wil ik je meenemen in de wereld van de “modi”. Het…


‘Veilig thuis’ in Nederland praat je het van je af bij je vriendinnen, of misschien zou je wel relatietherapie overwegen. Maar als Nederlander in het buitenland kan deze stap een stuk complexer voelen. Hoe is de kwaliteit van de therapie, in welke taal zal het gesprek gaan, is er überhaupt wel een relatietherapeut in de buurt et cetera. Kortom de stap naar relatietherapie lijkt nóg groter te zijn dan in Nederland. Een oplossing hiervoor die steeds populairder wordt is online relatietherapie. Lees hieronder het verhaal van drie Wereldwijven die hun ervaring durven te delen.

Drempels

Wat als je voor een prachtig…

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store