There is a strange phenomenon happening all across the world. This has become very apparent in our expat counseling sessions. The global pandemic and its subsequent lockdowns have redefined the term ‘expat’. The term was once used for newly graduated students exploring their horizons. Or individuals seeking more beneficial employment for the betterment of their own or their family’s financial situation. The myriad of lockdowns all across the world have made many realise that they don’t want to feel “stuck”. …


De relatie tussen denken en doen vormt misschien wel de sleutel tot onze mentale gezondheid. Wie vaak negatieve, angstige, verdrietige of boze gedachten heeft, voelt en gedraagt zich immers heel anders dan iemand die hier geen last van heeft. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is op deze relatie tussen denken en doen gebaseerd en is tegenwoordig een van de meest toegepaste en succesvolle vormen van therapie.

Wat is cognitieve gedragstherapie (CGT)?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is ontstaan uit een combinatie van gedragstherapie, gericht op gedrag, en cognitieve therapie, gericht op gedachten. De therapievorm gaat uit van een relatie tussen je gedachten, je gevoelsleven en je gedrag. Het idee…


Expats vormen een risicogroep als het gaat om het ontwikkelen van psychologische problemen. Emigreren zet je leven immers volledig op zijn kop en het blijkt dat veel expats hierdoor mentaal tegen hun grenzen aanlopen. Soms wordt met de term ‘expat blues’ op een luchtige manier naar dit type psychologische problemen verwezen. Maar de expat blues kan heel serieuze vormen aannemen en resulteert meer dan eens in depressieve gedachten, soms zelfs suïcidale gedachten en in het meeste extreme geval zelfs in zelfmoord. Met het toenemende aantal Nederlanders in het buitenland is psychologische hulp voor expats meer dan ooit van belang.

Van…


Je hebt een langere periode in het buitenland gewoond en hebt nu besloten weer terug naar Nederland te gaan. Terug naar ‘huis’, als dat tenminste nog zo voelt. Het wordt vaak onderschat, maar een remigratie naar Nederland is ook een emigratie. En een emigratie kan niet alleen praktisch, maar ook mentaal een uitdaging zijn. Veel remigranten ervaren dan ook onverwacht psychologische problemen na remigratie. Psycholoog op Afstand biedt hierbij online psychologische ondersteuning.

Omgekeerde cultuurshock

Nieuwe kijk op de wereld

Wat remigranten bij terugkomst ervaren kan het best omschreven worden als een ‘omgekeerde cultuurshock’. De mate van deze cultuurshock is een beetje afhankelijk van hoe lang je in…


As the year draws to a close many are feeling tired and drained. This has been especially apparent in online therapy this year with its added changes and challenges. These feelings and emotions are quite normal at the end of a year. But what if your tiredness eludes to something else? And when should you start feeling concerned? See if you can spot your kind of exhaustion:

End-of-Year Fatigue

This is a seasonal tiredness. End-of-year fatigue leaves you feeling constantly tired or weak during the period of November and December. This tiredness can be either mental or physical or even both. …


Modi in de spotlight

Als je bezig bent met psychologie of met (het zoeken van) therapie, dan heb je de term misschien weleens voorbij zien komen: schematherapie. Een relatief nieuwe behandelmethode die de afgelopen 30 jaar is opgekomen en ontwikkeld door Jeffrey Young. De therapie is bedoeld voor hardnekkige psychische klachten die dieper gaan en lastiger te behandelen zijn dan een ‘simpele’ depressie of paniekstoornis. Vaak spreken we dan van persoonlijkheidsproblematiek.

In deze blog ga ik niet zozeer in op de inmiddels 18 (!) schema’s die ten grondslag liggen aan de schematherapie, maar wil ik je meenemen in de wereld van de “modi”. Het…


Miscommunicatie en kleine woordenwisselingen met je partner. Of groeiende irritaties aan bepaalde gewoontes: veel bezig zijn met zijn telefoon, het dopje van de tandpasta er niet netjes opdraaien of de manier waarop hij op zijn eten kauwt, met (meestal onnodige) ruzies tot gevolg. Voor veel van ons herkenbaar. Enerzijds onschuldig, en veel voorkomend, maar op de lange termijn kan je relatie wel beginnen te lijden onder dit soort spanningen.

‘Veilig thuis’ in Nederland praat je het van je af bij je vriendinnen, of misschien zou je wel relatietherapie overwegen. Maar als Nederlander in het buitenland kan deze stap een stuk complexer voelen. Hoe is de kwaliteit van de therapie, in welke taal zal het gesprek gaan, is er überhaupt wel een relatietherapeut in de buurt et cetera. Kortom de stap naar relatietherapie lijkt nóg groter te zijn dan in Nederland. Een oplossing hiervoor die steeds populairder wordt is online relatietherapie. Lees hieronder het verhaal van drie Wereldwijven die hun ervaring durven te delen.

Drempels

Wat als je voor een prachtig…


Ik kijk naar buiten en zie de mooie gevels aan de overkant van de Brouwersgracht. Wat hou ik toch van Amsterdam. Mensen om mij heen zeggen dat ik het idealiseer. Het is immers een stuk rustiger door Corona. Je struikelt nu niet over de toeristen, wordt niet onbedoeld high door alle wietluchten om je heen en hoort niet continue het lawaai van rolkoffers over de straatstenen. Daarbij, mijn vrienden zeggen dat ze elkaar ook bijna nooit zien. Maar ik? Ik geloof ze maar ten dele want ik wil terug…

Dat zeg ik elke zomer als we hier zijn wel maar…


Remigratie: terug naar je land van herkomst
Remigratie: terug naar je land van herkomst

Deze blog is geschreven door Dieuwertje van der Heijden, psychologe en ‘remigrant’. Ze schrijft over haar bevindingen na remigratie (terugkeer naar Nederland), na twee jaar op Aruba te hebben gewoond en gewerkt.

Meer dankbaar na remigratie

Nederland is een fantastisch land. Toch heb ik dit heel lang niet zo gezien. Eenmaal thuis na een wereldreis, vond ik ons koude kikkerlandje behoorlijk on-inspirerend. Een half jaar had ik namelijk alleen maar grote avonturen beleefd. En dan was Nederland, tsja, gewoon Nederland. Plat, grijs en saai.

Psycholoog Dieuwertje koos voor een leven op Aruba na een wereldreis te hebben gemaakt.

Reizen is voor mij de beste investering die je in jezelf kunt maken. Jarenlang heb ik geld gespaard voor deze…


Slapeloosheid? Pak het aan met eenvoudige tips!
Slapeloosheid? Pak het aan met eenvoudige tips!

Slapeloosheid? Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (www.nhg.nl) heeft 20 tot 30% van de volwassenen in Nederland last van slapeloosheid. Mocht je ook psychische klachten hebben, dan kan het zijn dat je nog eens extra last hebt van slapeloosheid. Slapeloosheid kan veel oorzaken hebben, maar komen relatief vaker voor bij klachten als depressie, angst, trauma en ADHD. De grote vraag is natuurlijk niet: hoe kom je eraan, maar: hoe kom je er vanaf? Stiekem hangt dat vaak wel samen met de reden dat je de slapeloosheid hebt gekregen, maar er zijn toch wat richtlijnen die voor de meeste mensen goed werken…

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store