Depressiviteit en zelfmoord onder Nederlanders in het buitenland

Typische uitdagingen voor expats

Kersverse expats moeten van alles en nog wat aan papierwerk regelen, een nieuwe taal leren, zich aan een andere cultuur aanpassen en nieuwe contacten leggen. Dat zorgt voor een hoop stress en, als het niet direct lukt zoals je had gehoopt, voor een deuk in je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Je kan verhalen bovendien niet meer zo eenvoudig bij een vriend of vriendin kwijt; die zit gewoon nog in Nederland, misschien wel in een andere tijdzone. En die begrijpt misschien helemaal niet waar je je zo druk om maakt.

Terugkeer bestaande problemen

Misschien ben jij naar het buitenland verhuisd om met een schone lei te beginnen. Op veel manieren is een emigratie ook het perfecte moment om het roer om te gooien; je moet je leven opnieuw inrichten en hebt daarbij de mogelijkheid alles helemaal anders te doen. Maar als je zo op jezelf aangewezen bent, gebeurt het ook vaak dat je jezelf meer dan ooit tegenkomt en dat bestaande, psychologische problemen weer opnieuw naar boven komen. Had je in Nederland last van somberheid, angst of depressie? Dan bestaat de kans dat die klachten terugkeren.

Identiteitscrisis

Die ‘schone lei’ kan bovendien ook problematisch zijn. Ineens word je geconfronteerd met vragen over wie jij eigenlijk bent en wat je van het leven verwacht. Een groot deel van je identiteit — je baan, je huis, je vrienden, je hobby’s, je vaste bezigheden en routines — heb je in Nederland achtergelaten. Helemaal opnieuw beginnen kan daardoor ook een identiteitscrisis opleveren en je heel wanhopig maken.

Depressie en suïcidaliteit onder Nederlandse expats

De uitdagingen waar expats mee te maken krijgen, kunnen verregaande gevolgen hebben. Misschien heb je veel heimwee naar Nederland, voel je je eenzaam of ben je gaan twijfelen aan je beslissing om te emigreren. Het is lastig deze onderwerpen met nieuwe vrienden te bespreken, want het duurt toch wel even voordat je een diepgaande band hebt opgebouwd.

Schuldgevoelens

Vaak worden de klachten verergerd door schuldgevoelens. Voor de buitenwereld lijkt het misschien wel alsof je in het paradijs op aarde woont. En misschien krijg je die feedback ook wel van vrienden uit Nederland: die vinden jou maar een geluksvogel en zouden graag met je willen ruilen. Tegenover hen, maar misschien ook wel tegenover jezelf, voel je je dan al gauw schuldig. Je hebt het gevoel dat je meer van het expatleven zou moeten genieten en je niet het recht hebt om je rot te voelen.

Somberheid, depressie en suïcidaliteit

De psychologische klachten waar veel expats mee te maken krijgen, vertalen zich dan al snel in somberheid, en op de langere termijn in depressie. Dit kan gepaard gaan met suïcidale gedachten of serieuze ideeën over zelfmoord. Alhoewel depressie de laatste jaren steeds minder taboe is geworden, wordt er nog steeds weinig over suïcidaliteit gepraat. Daardoor kan je je als expat in het buitenland met deze klachten ontzettend alleen voelen.

Psychologische hulp bij depressiviteit onder expats

Serieuze psychologische klachten bespreek je het liefst in het Nederlands, met een ervaren en professionele psycholoog. In het buitenland is het vaak onmogelijk een Nederlandse psycholoog te vinden. Overweeg je therapie te volgen in het Engels of de taal van het gastland (als je die machtig bent)? Dan twijfel je wellicht aan de kwaliteit en expertise van de lokale psycholoog. Ook heeft hij of zij misschien geen ervaring met expatproblematiek of ontstaan misverstanden door een verschil in culturele achtergrond.

Expatpsychologen Psycholoog op Afstand

Psycholoog op Afstand streeft ernaar therapie voor Nederlanders in het buitenland zo toegankelijk mogelijk te maken. Wij zijn gespecialiseerd in psychologische hulp voor expats. Al onze psychologen wonen zelf in het buitenland of hebben in het buitenland gewoond. Wij weten dan ook als geen ander dat depressiviteit en suïcidaliteit onder expats relatief veel voorkomt. En wij begrijpen ook precies waarom. We kennen immers de uitdagingen van het expatleven. Voor ons is dit onderwerp dan ook verre van taboe.

Voordelen van online therapie bij Psycholoog op Afstand

  • Keuze uit een groot aantal professionele en ervaren (gz-)psychologen
  • Therapie bij een psycholoog die persoonlijk ervaring met het expatleven heeft
  • Geen wachtlijst en een grote beschikbaarheid buiten kantooruren en in verschillende tijdzones
  • Volledig op maat gemaakt behandelplan gebaseerd op jouw unieke situatie
  • Keuze uit verschillende communicatiemethoden, zoals (video)bellen, e-mailen of chatten
  • Mogelijkheid tot volledig anonieme therapie
  • Gesprekstherapie vanuit de vertrouwde omgeving van je eigen huis

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store