Waarom en wanneer praten met een psycholoog?

Je hoort er tegenwoordig bijna niet meer bij als je niet ooit eens bij een psycholoog op de bank hebt gezeten. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Voor wie is therapie nu echt bedoeld? Waarom en wanneer zou je met een psycholoog gaan praten? Dat het steeds gebruikelijker wordt om in therapie te gaan, heeft een goede reden. Een psycholoog behandelt namelijk allang niet meer alleen ernstige, psychische aandoeningen. Steeds meer mensen, met uiteenlopende problemen, hebben daardoor baat bij therapie.

Wanneer ga je naar een psycholoog?

 • voor de behandeling van officiële psychische aandoeningen en geestesziekten
 • voor het voorkomen en genezen van milde psychologische problemen
 • voor psychologische ondersteuning bij levensveranderende omstandigheden
 • voor psychologische hulp als je ‘met jezelf in de knoop zit’
 • voor zelfreflectie, zelfkennis en zelfontwikkeling
 • voor een controle van je mentale gezondheid

Als je een officiële psychische aandoening hebt

 • persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline of schizofrenie
 • ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD
 • angststoornissen, zoals straatvrees of bepaalde fobieën
 • dwangstoornissen of obsessieve compulsieve stoornissen (OCS)
 • eetstoornissen, zoals anorexia of boulimia nervosa
 • verslaving
 • trauma en posttraumatische stressstoornis

Als je psychologische problemen ontwikkelt

Stress, overspannenheid of burn-out

Depressieve klachten

Overige psychische problemen

Relatieproblemen

Als je met levensveranderende omstandigheden te maken krijgt

Ziekte

Als je met jezelf in de knoop zit

Als je jezelf beter wil leren kennen

Als er eigenlijk niks mis is

Contact met een psycholoog is nu eenvoudiger en laagdrempeliger dan ooit. Zo kun je ook prima online terecht, bij Psycholoog op Afstand zelfs zonder wachtlijst. Ideaal als je in het buitenland woont, maar wel meteen een gesprek met een Nederlandse psycholoog in wil plannen.

Gratis kennismaking

Check onze website (https://www.psycholoogopafstand.nl). Ook kun je een bericht sturen naar info@psycholoogopafstand.nl

Bronnen

[2] Trimbos-instituut. (z.d.). ‘Depressiepreventie: risicogroepen en gerichte aanpak’. Via: Trimbos.nl. Geraadpleegd op 5 maart 2021.

[3] Fredrickson, B. (2009). Positivity. Macmillan Publishers.[4] Deze studie onderzocht bijvoorbeeld het verband tussen therapie en de levensspanne van kankerpatiënten, zie: Cunningham, A. J., & Edmonds, C. V. I. (2005). ‘Possible Effects of Psychological Therapy on Survival Duration in Cancer Patients’, Journal of Clinical Oncology 23(22), 5263. Via: Ascopubs.org.

Originally published at https://www.psycholoogopafstand.nl on May 18, 2021.

--

--

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store