Je hoort er tegenwoordig bijna niet meer bij als je niet ooit eens bij een psycholoog op de bank hebt gezeten. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Voor wie is therapie nu echt bedoeld? Waarom en wanneer zou je met een psycholoog gaan praten? Dat het steeds gebruikelijker wordt om…


Close your eyes. What do you see when you imagine a psychopathic person? Are they cool, calm and collected? Clever and charming but perhaps a bit callus and cunning? The truth is that most of us possess one or the other psychopathic trait at times. This is often revealed during…


Many think that online psychologist therapy is only there for the times people are really in crisis or are suffering from some mental illness. But this is not the case at all. Experts are there to help with any psychological needs. This could be struggling with adapting after a move…


There is a strange phenomenon happening all across the world. This has become very apparent in our expat counseling sessions. The global pandemic and its subsequent lockdowns have redefined the term ‘expat’. The term was once used for newly graduated students exploring their horizons. Or individuals seeking more beneficial employment…


De relatie tussen denken en doen vormt misschien wel de sleutel tot onze mentale gezondheid. Wie vaak negatieve, angstige, verdrietige of boze gedachten heeft, voelt en gedraagt zich immers heel anders dan iemand die hier geen last van heeft. …


Expats vormen een risicogroep als het gaat om het ontwikkelen van psychologische problemen. Emigreren zet je leven immers volledig op zijn kop en het blijkt dat veel expats hierdoor mentaal tegen hun grenzen aanlopen. Soms wordt met de term ‘expat blues’ op een luchtige manier naar dit type psychologische problemen…


Je hebt een langere periode in het buitenland gewoond en hebt nu besloten weer terug naar Nederland te gaan. Terug naar ‘huis’, als dat tenminste nog zo voelt. Het wordt vaak onderschat, maar een remigratie naar Nederland is ook een emigratie. En een emigratie kan niet alleen praktisch, maar ook…


As the year draws to a close many are feeling tired and drained. This has been especially apparent in online therapy this year with its added changes and challenges. These feelings and emotions are quite normal at the end of a year. But what if your tiredness eludes to something…


Modi in de spotlight

Als je bezig bent met psychologie of met (het zoeken van) therapie, dan heb je de term misschien weleens voorbij zien komen: schematherapie. Een relatief nieuwe behandelmethode die de afgelopen 30 jaar is opgekomen en ontwikkeld door Jeffrey Young. De therapie is bedoeld voor hardnekkige psychische klachten die dieper gaan…


Miscommunicatie en kleine woordenwisselingen met je partner. Of groeiende irritaties aan bepaalde gewoontes: veel bezig zijn met zijn telefoon, het dopje van de tandpasta er niet netjes opdraaien of de manier waarop hij op zijn eten kauwt, met (meestal onnodige) ruzies tot gevolg. Voor veel van ons herkenbaar. Enerzijds onschuldig, en veel voorkomend, maar op de lange termijn kan je relatie wel beginnen te lijden onder dit soort spanningen.

‘Veilig thuis’ in Nederland praat je het van je af bij je vriendinnen, of misschien zou je wel relatietherapie overwegen. Maar als Nederlander in het buitenland kan deze stap een stuk complexer voelen. Hoe is de kwaliteit van de therapie, in welke taal zal het gesprek gaan, is er überhaupt…

Psycholoog op Afstand

Dé Online Psycholoog Wereldwijd — www.psycholoogopafstand.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store